УП КП 2219/12 и 2219/13 КО Миријево, ул. 16. октобра (IX-13 350.13-4 2017)