Предузећа и установе

Многобројне комуналне делатности из домена градске локалне самоуправе захтевају постојање великог броја специјализованих предузећа и установа.

Град Београд је оснивач:

  • 13 јавних комуналних предузећа
  • 9 предузећа и 1 организације
  • 30 установа културе (позоришта, културни центри, музеји, библиотеке, организације)
  • 17 установа дечје заштите (предшколске установе)
  • 3 установе социјалне заштите
  • 3 установе физичке културе (спортски центри)
  • 23 здравственe установe (домови здравља, апотеке, заводи)

У градским општинама Барајево, Гроцка, Младеновац, Лазаревац, Обреновац и Сопот делују самостална јавна комунална предузећа.

Град Београд је поједине послове повериo и предузећима и установама којима није оснивач.