Библиотека „Влада Аксентијевић”

Обреновац, Милоша Обреновића 182
тел. 8721-129, факс 8723-532
e-mail: bibliotekaobrenovac@yahoo.com
www.bibliotekaobrenovac.org

Радничка читаоница са књижницом основана је 1904. добротворним прилозима имућнијих грађана Обреновца. Библиотека није у саставу Библиотеке града Београда, већ делује самостално на подручју Oпштине Обреновац као јавна библиотека.

Поред матичне библиотеке у Обреновцу, постоје и 4 огранака:

  • Огранак у Спортски културном центру, тел. 8727-454
  • Oгранак Ројковац, тел. 8757-052
  • Огранак Стублине, тел. 7791-303
  • Огранак „Павле Б. Николић“, тел. 8727-733

Библиотека има око 92.000 књига и додељује књижевну награду „БИБЛИОС”, за најбољу књигу домаћим ауторима или за целокупан књижевни опус.

Радно време: од 8 до 20, суботом од 8 до 14 часова.