ПУ „Чукарица” - Чукарица

Пожешка 28
тел. 064/8429-316
pucukarica.rs
e-mail: office@pucvila.rs

Директор: Биљана Гајић

Информације о конкурсу за упис деце за радну 2024/2025. годину могу се добити на следећи начин:
ПУ „Чукарица”
 064/8429-316
еmail: komisijaupisna@gmail.com

Предшколска установа „Чукарица”  је настала од „Обданишта бр. 17” у Пожешкој улици на Бановом брду децембра 1944. године.
Установа располаже са 21 објектом, капацитета за око 4580 деце и око 858 запослених. У саставу Установе постоји 15 комбинованих објеката (јасле и вртић) , 6 вртића и 4 простора у основним школама и месној заједници за реализацију припремног предшколског програма.

Облици рада са децом су:
- целодневни боравак 1-3 године (јасле);
- целодневни боравак 3-7 године (вртић);
- припрема за школу – целодневна;
- припрема за школу – полудневна;
- целодневни боравак за децу са развојним тешкоћама.

Објекти:
СВЕТИ САВА, Пожешка бр. 28, тел. 3556-745 (ј, в, ппп ц )
РАДОСНО ДЕТИЊСТВО, Боре Марковића бр. 27, тел. 3558-889 (ј, в, ппп ц, ппп 4 ч)
РОДА, Београдског батаљона бр. 9а, тел. 3552-742 (в, ппп ц)
ЖИРИЋ, Кнеза Вишеслава бр. 72, тел. 3559-475 (в, ппп ц)
НЕВЕН, Пожешка бр. 168, тел. 75-50-158 (ј, в, ппп ц, ппп 4 ч)
СУНЦЕ, Беле воде, Радивоја Ракоњца бр. 4а, тел. 2513-335 (ј, в, ппп ц)
ОШ “БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ”, Железник, Стјепана Супанца бр. 15, тел. 257-2121 (ппп 4 ч) 
САЊАЛИЦА, Јабланичка бр. 20, тел. 2393-161 (ј, в, ппп ц, ппп 4 ч)
КОШУТА, Жарково, Димитрија Аврамовића бр. 17, тел. 2510-033 (в, ппп ц, ппп 4 ч)
ОШ „ЂОРЂЕ КРСТИЋ”, Живка Настића Бабе бр. 12 (ппп 4 ч)
ДЕЧИЈИ ГАЈ, Церак – Виногради, Платана бр. 8, тел. 2512-202 (ј, в, ппп ц,)
ВЕСЕЉКО, Железник,  Авалска бр. 17, тел. 2570-257 (ј, в, ппп ц)
ОШ „ВЛАДИМИР НАЗОР“, Железник, Милана Мијалковића 11, тел. 2571-757 (ппп 4 ч)
ЦВРЧАК, Умка, 13. октобра 33-35, тел. 8025-947 (ј, в, ппп ц, ппп 4 ч)
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, В.Моштаница – 10. октобра 10, тел. 8075-434 (ппп 4 ч)
ГОРИЦА, Сремчица, Томаса Едисона 1, тел. 2526-274 (ј, в, ппп ц, ппп 4 ч)
ПЛАВИ ЧУПЕРАК, Железник, Свете Милутиновића бр. 21, тел. 2570-425 (в, ппп ц)
ДУГА, Младена Митрића бр. 5, тел. 3546-295 (в, ппп ц, ппп 4 ч)
БУБАМАРА, Рушањ, 13. септембра бр. 27, тел. 8001-331 (в, ппп ц, ппп 4 ч)
ЦАРИЋ, Младена Митрића бб, тел. 2520-340 (ј, в, ппп ц)
БАЈКА, Требевићка бр. 28, тел. 3549-100 (ј, в, ппп ц)
ПЛАВА ПТИЦА, Видиковачки венац 42, тел. 6363-014, 6363-015 (ј, в, ппп ц)
МАШТАЛИЦА, Остружница, Карађорђева 14, тел. 8071-343 (ј, в, ппп 4 ч)
ДЕЧЈИ КЛУБ, Илије Стојадиновића 87  тел. 2363-253 (в, ппп 4 ч)
ЂУРЂЕВАК, Зрмањска 1, тел.3545-717 (ј, в, ппп ц)

Ј – јасле
В – вртић
ППП ц – целодневни припремни предшколски програм
ППП 4ч – четворочасовни припремни предшколски програм