Градски центар за социјални рад у Београду

Руска 4
тел. 2650-329, кол центар 2650-542
www.gcsrbg.org

в.д. директора: Силвиа Алавања

Основан је 12. децембра 1991. одлуком Скупштине града Београда. У Градски центар интегрисани су до тада центри за социјални рад 17 београдских општина, који сада делују као одељења Центра на тим општинама: Вождовац, Палилула, Звездара, Чукарица, Раковица, Врачар, Стари град, Савски венац, Земун, Нови Београд, Сурчин, Обреновац, Барајево, Лазаревац, Младеновац, Сопот и Гроцка.

Градски центар за социјални рад је установа социјалне заштите која врши јавна овлашћења у области социјалне и породично-правне заштите. Делатност Центра је социјална заштита, социјални рад и породично правна-заштита, а регулисана је Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, Породичним законом, Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Законом о финансијској подршци породици са децом и Одлуком о правима у социјалној заштити Београда.

Поступак за остваривање права грађана Центар води по одредбама Закона о општем управном поступку. Основни облици заштите који се пружају корисницима су: усвојење, старатељство, смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, додатак за помоћ и негу другог лица, помоћ у кући, дневни боравак, материјално обезбеђење, помоћ за оспособљавање за рад и друге услуге социјалног рада.

ОПШТА СЛУЖБА, Руска 4, 2650-329, субвенције: 2650-093, кол центар 2650-542
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ПЛАНИРАЊА И РАЗВОЈА, Руска 4, 2650-329
САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАК И ПОРОДИЦУ, Руска 4, 2650-093
РАЧУНОВОДСТВО, Mасарикова 5, 2650-329

Општинска одељења:
БАРАЈЕВО, Светосавска 87б, 8300-401
ВОЖДОВАЦ, Адмирала Вуковића 14, 2461-644
ВРАЧАР, Саве Текелије 10, 2452-968
ГРОЦКА, Булевар ослобођења 51, 8500-655
ЗВЕЗДАРА, Крфска 7, 6414-129
ЗЕМУН, Александра Дубчека 2, 2193-979
ЛАЗАРЕВАЦ, Јанка Стајчића 21, 8123-298
МЛАДЕНОВАЦ, Краљице Марије 13, 8231-014
НОВИ БЕОГРАД, Тошин бунар 148, 3190-191
ОБРЕНОВАЦ, Улица шеста број 10 ц, 6305-573
ПАЛИЛУЛА, Цвијићева 110, 2753-756
РАКОВИЦА, Мишка Крањца 12, 3051-700
САВСКИ ВЕНАЦ, Ломина 17, 3614-332
СОПОТ, Космајски трг 13, 8251-314
СТАРИ ГРАД, Господар Јевремова 17а, 2625-593
СУРЧИН, Војвођанска 80, 8440-015
ЧУКАРИЦА, Михаила Валтровића 36а, 2505-376