Трасе линија ЈЛП

Трасе линија ЈЛП-а можете погледати овде (http://www.gsp.rs/dokumenti/mapa_linija/trase_linija.jpg)