УП за изградњу стамбено-пословног комплекса у Блоку 21 КО Савски венац (IX-10 350.13-44 2018)