УП за изградњу стамбено-пословног објекта на КП 2906/33 КО Нови Београд (IX-13 350.13-7 2017)