Остали универзитети

ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Павла Јуришића Штурма 33, тел. 3603-247, www.va.mod.gov.rs

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
Земун, Цара Душана 196, тел. 3161-444, www.kpa.edu.rs

ФАКУЛТЕТ САВРЕМЕНИХ УМЕТНОСТИ
Савски насип 7, тел. 4011-216, www.fsu.edu.rs

Универзитети чији оснивач није Република Србија

УНИВЕРЗИТЕТ "АЛФА БК"
Палмира Тољатија 3, тел. 2699-039, www.alfa.edu.rs

ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
Цариградска 28, тел. 3341-583, www.eu.ac.rs

УНИВЕРЗИТЕТ „ЏОН НЕЗБИТ”
Гоце Делчева 9а, тел. 220-3029, nezbit.edu.rs
Булевар уметности 29, тел. 209-2129

УНИВЕРЗИТЕТ "СИНГИДУНУМ"
Данијелова 32, тел. 3094-094, www.singidunum.ac.rs
Кумодрашка 261а, тел. 3093-306

УНИВЕРЗИТЕТ "УНИОН"
Косанчићев венац 2/5, тел. 6304-293, www.union.edu.rs

УНИВЕРЗИТЕТ „МЕТРОПОЛИТАН”
Tадеуша Кошћушка 63, тел. 2030-885, www.metropolitan.ac.rs