Добитници Награде града Београда од 2002. до 2014. године

Град Београд установио је Награду града Београда која се додељује за дело које представља највредније достигниће у Београду у областима: уметност, наука, медицина, архитектура и урбанизам, новинарство, образовање и спорт.

Награда се додељује за дело које је постало доступно јавности први пут на територији града Београда у периоду од 1. јануара до 31. децембра године која претходи години у којој се награда додељује.

Награда града Београда додељује се сваке године поводом прославе свечаности града Београда – Дани Београда од 16. до 19. априла.