Библиотека града Београда

Кнез Михаилова 56,
тел. 2024-000
www.bgb.rs

Директор: Јасмина Нинков

Градска библиотека, по типу и функцијама јавна и матична, највећа је позајмна библиотека у земљи. У састав Библиотеке града улази и 13 општинских библиотека са мрежом својих огранака, тако да Библиотека функционише на око 80 локација у граду. Укупна величина књижног фонда је преко 1,6 милиона библиотечких јединица, а укупна површина објеката је 13.100 м2. У Библиотеку је уписано око 147.000 чланова. Годишње се позајми око 2,1 милиона јединица и одржи преко 3.000 културно-образовних програма.

ФОНДОВИ БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА:
Општи фонд: 480.000 јединица; Кнез Михаилова 56, 2024-012
Фонд књига о уметности: 17.000 јединица; Кнез Михаилова 56, 2024-002
Завичајни фонд: 35.000 јединица; Змај Јовина 1/II, 2636-266
Фонд периодике: 1.200 наслова; Студентски трг 19, 2620-953
Дечја одељења: 53.000 јединица; Хиландарска 7 и Дом синдиката, 3238-631

РАДНО ВРЕМЕ:

  • понедељак-петак: 08.00-20.00
  • субота: 08.00-14.00