Пољопривреда, шумарство и водопривреда

 

Подручје Београда има изузетно повољне услове за савремену пољопривредну производњу (клима, пољопривредно земљиште, водотокови, развијена прерађивачка индустрија). Ова привредна грана има стратегијски значај за снабдевање Београда прехрамбеним производима, уз ресурсе са којима облилује шира околина (Војводина и Шумадија).

Београдски регион располаже са значајним земљишним потенцијалом од око 322.292 хектара пољопривредног земљишта, што чини 70% укупне територије Града Београда. У оквиру пољопривредног земљишта обрадиве површине износе 220.797 хектара, а ораничне површине 178.523 хектара. У структури ораничних површина жита учествују са око 58%, индустријско биље са 4%, поврће са 13% и крмно биље са 20%.

Поред тога, београдско подручје располаже са значајним капацитетима у примарној сточарској производњи: 62.990 грла говеда и 190.220 свиња.

Београд располаже значајним капацитетима за прераду основних пољопривредних производа (пшеница, шећерна репа, уљарице, месо, млеко, воће, поврће и др). У највећем проценту сировине обезбеђује примарна пољопривредна производња. Годишња производња прехрамбене индустрије Београда у оптималним условима износила је:

 • 100.000 брашна,
 • 90.000 тона хлеба и пецива,
 • 80.000.000 литара конзумног млека,
 • 45.000 тона свежег меса,
 • 40-50.000 тона шећера,
 • 1.200 тона сировог сојиног уља.

У сектору пољопривреде послује 392 предузећа и 172 предузетника у којима је запослено око 7.500 радника. Техничко технолошка опремљеност предузећа и кадровска оспособљеност представљају основ за развијену:

 • прехрамбену индустрију (значајни извозници су индустрија меса, млека, воћа и поврћа, смрзнуте хране, кондиторских производа и др).
 • индустрију пића (еминентни су извозници вина, ракије, пива и других алкохолних и безалкохолних пића).

Пољопривредна производња на газдинствима земљорадника организује се у око 60.000 земљорадничких газдинстава, у 160 села и око 40 земљорадничких задруга.

У Београду се просечно годишње потроши:

 • 130.000 тона хлеба,
 • 85 милиона литара свежег млека,
 • 16.000 тона брашна,
 • 18.000 тона уља,
 • 24.000 тона шећера,
 • 26.000 тона свежег меса,
 • 5.200 тона свеже рибе,
 • 100.000 тона свежег поврћа,
 • 40.000 тона свежег воћа.

Београд спада у ретке градове који је у оптималним условима својом агроиндустријском производњом задовољавао највећи део потреба у основним пољопривредно-прехрамбеним производима.

Истраживачи и научници остварили су значајне резултате у производњи хибридних врста кукуруза којим се у свету засеје сваке године више од 2.500.000 хектара. Поједина пољопривредна предузећа су оспособљена за трансфер знања и комплетан инжењеринг у оквиру агрокомплекса.