Речни саобраћај

Лучка капетанија Београд
Карађорђева 6, тел. 202-9900

Лука "Београд"
Жоржа Клемансоа 37, тел. 2752-971
www.lukabeograd.com

Савско путничко пристаниште
Гранични прелаз и Царина
Карађорђева бб

Речна полиција, тел. 3002-003

Марине:
РТД Наутика „Земун”, Раде Кончара 89
Наутички клуб „Београд”, Ада Циганлија 9
Наутички клуб „Палилула”, Ада Хуја бб