Градски превоз

Јавни градски превоз путника у Београду обављају:

  • ГСП "Београд" (аутобуси, тролејбуси, трамваји)
  • Приватни аутобуски превозници
  • Такси превозници
  • СП "Ласта" (приградски и локални аутобуски превоз)
  • Беовоз (градска железница)
  • Експрес мини бус

Градско саобраћајно предузеће "Београд"
Кнегиње Љубице 29, централа 3664-000, факс 2631-760
Диспечерска служба: 3664-040
Говорни аутомати: 3033-370, 3033-371
www.gsp.rs

Интегрисани тарифни систем наплате превоза путника на градским линијама обухвата возила ГСП "Београд" и приватних аутобуских превозника.

Издавање нових смарт картица, њихово важење и начин коришћења су у надлежности Дирекције за јавни превоз и систем Бус Плус о чему се информације могу добити на www.busplus.rs.

ЕКСПРЕС МИНИБУС ЛИНИЈЕ:
Е1
Устаничка – Блок 45
Е2 Петлово брдо – Дорћол
Е4 Устаничка – Бежанијска коса
Е5 Ада Циганлија (фабрика шећера) – Звездара (пијаца)
Е6 Миријево IV – Блок 45
Е7 Панчевачки мост - Петлово брдо
Е8 Браће Јерковић – Дорћол
Е9 Кумодраж - Дорћол
A1 Трга Славија – Aеродром „Никола Тесла”