БГ:воз

Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија воз”
Немањина 6
kabinet.srbijavoz@srbrail.rs
тел. 011/3602-899, 011/3614-811

Инфо-сервис „БГ:воз” (00-24): 3370-031, 3370-032, 3370-035, 3370-048

ВЕЋЕ СТАНИЦЕ "БГ:воз " У БЕОГРАДУ:
- Београд Центар (Прокоп), Прокопачка бб
- Вуков споменик, Рузвелтова бб
- Нови Београд, Пролетерске солидарности бб
- Земун, Цвијићева 1
- Карађорђев парк, Булевар Франше Д’Епереа бб
- Панчевачки мост, Ђуре Ђаковића бб
- Тошин бунар, Тошин бунар бб
- Раковица, Патријарха Димитрија бб
- Ресник, Александра Војиновића 78
- Овча, Лоле Рибара б.б 11212
- Младеновац, Браће Баџак 16 11400
- Лазаревац, Железничка б.б. 11550

Историјат развоја БГ:воз-а

Систем БГ:воз представља основ градског и приградског система железнице на територији града Београда.
У циљу побољшања услова превоза путника на територији града Београда, 1. септембра 2010. године почела је са радом прва линија БГ:воз, која је саобраћала од железничке станице „Нови Београд“ до железничке станице „Панчевачки мост“. Линија је била дуга 7,6 километара и имала је пет службених места (станица и стајалишта).

Од априла 2011. године линија је продужена од железничке станице „Нови Београд“ до станице  „Батајница“, а од децембра 2016. године линија је продужена до станице „Овча“. Друга линија  Бг:воз „Ресник-БГ центар (Прокоп)“ успостављена је априла 2018. године, а од фебруара 2019. године линија је продужена до станице „Овча“. Од септембра 2019. године успостављена је трећа линија БГ: воз на релацији „Београд Центар – Младеновац“, док је од 15. децембра 1019. године успостављена још једна линија на релацији „Лазаревац – Ресник - Овча“ и „Лазаревац – Ресник“.

У периоду од 2010. до 2017. године возови у систему Бг:воз су саобраћали у тактном систему од 15, односно 30 и 45 минута. Почев од јуна 2018. године, возови на релација „Батајница - Овча - Батајница“ саобраћају у тактном систему од 60 минута, због инфраструктурних радова на реконструкцији и модернизацији пруге Београд Центар – Суботица – државна граница. Према планираној динамици, радови на реконструкцији и модернизацији пруге на деоници од станице Београд Центар до Батајнице биће завршени у 2021. години.

Сталним развојем, продужењем линија, повећањем броја полазака, уз сталан рад на повећању тачности и поузданости успостављено је поверење путника у систем БГ:воз што је довело и до значајаног повећања броја превезених путника.

Предност железнице у јавном линијском превозу путника на територији града Београда огледа се осим у масивности и у скраћењу времена путовања као и у еколошкој заштити окружења.

Постојеће линије БГ:воз-а
1. Линија „Батајница - Овча“, укупне дужине 31 km, са 13 службених места.
2. Линија „Ресник - Овча“, укупне дужине 23 km, са 11 службених места.
3. Линија „Младеновац- БГ центар (Прокоп)“, укупне дужине 50,4 km, са 11 службених места.
4. Линија „Лазаревац- Ресник - Овча“, укупне дужине 68,05 km са 17 службених места и  „Лазаревац- Ресник“ укупне дужине 44,96 km.

Ред вожње и службена места БГ:воз-а можете погледати овде (http://www.bgprevoz.rs/linije/red-voznje/bgvoz)

БГ: воз је саставни део Интегрисаног тарифног система који је на територији града Београда уведен 1. октобра 2015. године. Интегрисани тарифни систем обухвата четири тарифне зоне за карте у претплати и карте ван режима претплате.

Карте у претплати су дефинисане у складу са категоријама корисника и представљају електронске карте са накнадом (без или са попустом) или без накнаде (бесплатан превоз) уписане у одговарајућу персонализовану смарт картицу.

Карте ван режима претплате су временске карте за више вожњи у одређеном временском периоду и то основне временске карте и дневне временске карте.

Све информације о условима за бесплатан и повлашћен превоз, тарифном систему и ценама карата можете пронаћи на сајту www.bgprevoz.rs

У систему БГ:воз-а тренутно се ради на увођењу ограниченог приступа путницима постављањем баријера кроз које је пролаз омогућен валидацијом бесконтактних смарт картица. Баријере су до сада постављене на стајалиштима Панчевачки мост, Вуков споменик и Карађорђев парк.