уторак, 12. новембар 2019.

Никодијевић: Измене и допуне Пословника за ефикаснији рад Скупштине града

Одборници су усвојили и Одлуку о изменама и допунама Пословника Скупштине Београда. Председник Скупштине града Никола Никодијевић прецизирао је да се ради, пре свега, о правно-техничком усаглашавању одредби пословника с обзиром на то да је пре неколико месеци Скупштина Србије усвојила нови закон о локалним самоуправама и нови закон о главном граду.

Никодијевић је подсетио да је последица усвајања тих закона било усвајање новог статута Града Београда. 

– Неопходно је ускладити чланове пословника Скупштине Града Београда са новим статутом. Најважнији делови који се усаглашавају, а нема их много, тичу се избора секретара и заменика секретара Скупштине града, а на јаснији начин биће дефинисан и избор градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа – рекао је Никодијевић. 

Када је у питању измена броја радних тела, по новом пословнику ограничен је на 25, навео је председник Скупштине града. 

– Закон каже да је то максимум, што нас не спречава да их евентуално буде мање. Прва од две кључне ствари, када је у питању промена пословника, јесте увођење Института јавног слушања, који произилази из новог закона који је усвојен и који од раније користе земље са развијеном парламентарном демократијом. Пословник дефинише начин на који се може доћи до јавног слушања. Радна тела својим одлукама по питањима која су од великог значаја за Скупштину Града Београда могу поднети предлоге Скупштини града у вези тематике која ће омогућити јавну седницу са јавним слушањем. Након јавног слушања, радно тело или истакнути појединци могу писаним путем да доставе примедбе или сугестије секретару Скупштине града. Друга важна ствар међу изменама је и могућност заказивања Скупштине града по хитном поступку у року од 24 часа. Као председнику Скупштине Београда било ми је чудно да пословник не предвиђа могућност заказивања седнице у року краћем од седам дана у неким екстремним ситуацијама које изискују хитно одржавање седнице. То је наравно нешто што нећемо користити ван описаних ситуација, али ако се укаже потреба, моћи ћемо да је искористимо. Све промене имају за циљ ефикаснији рад градског парламента – додао је Никодијевић.