уторак, 19. новембар 2019.

Услуга „Предах смештај” омогућена и одраслим кoрисницима

Секретарка за социјалну заштпту Наташа Станисављевић присуствовала је данас  отвореним вратима за родитеље потенцијалних корисника услуге у објекту „Предах” Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Шекспировој 8.

Овај скуп организовао је Секретаријат за социјалну заштиту поводом измене Одлуке о правима и услугама социјалне заштите Града Београда којом се омогућава краткорочни и привремени смештај како детета са сметњама у развоју тако и одраслог и старијег лица са сметњама у функционисању.

Наташа Станисављевић је истакла да Град Београд сматра значајним развијање дневних услуга социјалне заштите, јер пружају подршку породици и омогућавају останак корисника у породичном окружењу. 

– Једна од таквих услуга је и „Предах смештај”, а одрасли корисници који имају потребе за овом услугом неправедно су били ускраћени. Изменом Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите сада је омогућено и одраслим корисницима са инвалидитетом, старости од навршених 26 до навршених 65 година, да користе ову услугу. Сврха „Предах смештаја” је привремени и повремени смештај деце и младих са сметњама у развоју који се обезбеђује као дневни, викенд или вишедневни смештај. Услугу просечно на месечном нивоу користи 20 корисника. На овај начин пружа се подршка детету и одраслом кориснику, али и њиховим породицама у одржавању и побољшању квалитета њиховог живота – рекла је Станисављевићева.

Она је подсетила да Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине са сметњама у развоју има мрежу од 15 дневних боравака. Три дневна боравка за децу са сметњама у развоју су реновирана и проширена (Шекспирова, Корнелије Станковић, Диљска) и отворена су два нова дневна боравка у Сопоту и Овчи, чиме је проширен капацитет за пружање услуге за скоро 100 нових корисника, тако да сада преко 600 корисника користи услуге дневног боравка. 

– Град Београд са посебном пажњом прати и унапређује развој система социјалне заштите. Стратегија развоја Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине са сметњама у развоју, као и социјалне политике Града Београда јесте ширење мреже дневних боравака, по могућности да буде равномерно распоређена по градским општинама. О томе сведочи период који је већ за нама, период у коме смо успели не само да очувамо и значајно ревитализујемо постојеће ресурсе у овој области већ и да успостављамо нове програме, посебно за оне којима је подршка шире друштвене заједнице неопходна – казала је секретарка за социјалну заштиту. 

Данашњи скуп био је прилика да представници ове установе, као и представници Градског центра за социјални рад пруже све потребне информације које се односе на подношење захтева за услугу „Предах смешта”ј. Истовремено, заинтересовани су имали прилике и да обиђу објекат, како би се ближе упознали са условима у којима ће боравити корисници.

Услуга „Предах смештај” пружа се најдуже 45 дана у току календарске године, с тим што може трајати најдуже 20 дана у континуитету, и то деци и младима са сметњама у развојум узраста од пет до навршених 26 година живота, као и одраслима од навршених 26 до навршених 65 година живота. На услугу имају право особе са интелектуалним сметњама у развоју, вишеструким сметњама у развоју (укључујући аутизам), као и са сензорним и телесним сметњама.