уторак, 10. децембар 2019.

Кућа породице Петронијевић утврђена за културно добро

На предлог Завода за заштиту споменика културе Града Београда, Кућа породице Петронијевић у Београду утврђена је за културно добро на седници Владе Србије, саопштено је из овог завода.

Вишеспратни стамбено-пословни објекат у Улици кнеза Милоша број 19, пројектован је 1922. године за др Милоша Петронијевића, шефа Народне банке за страну коресподенцију, сина Милана Петронијевића и унука Аврама Петронијевића. 

Зграду је пројектовао архитекта Никола Несторовић, првенствено за породицу Петронијевић, уз станове и дућане за рентирање. 

Споменик културе је конципиран у академском стилу, са рустичном обрадом приземља и мезанина, док су спратови урађени уз обиље сецесијске пластике. Кућа породице Петронијевић поседује архитектонско-урбанистичку вредност као важан део стваралачког опуса архитекте Николе Несторовића, али и културно-историјску вредност с обзиром на то да баштини сећање на три веома значајне српске породице које су учествовале у стварању и дефинисању српске модерне државе – породице Петронијевић, Пироћанац и Јуришић-Штурм. 

Удружење „Кућа Петронијевића” у свом фундусу има велики број оригиналних докумената, оригиналних уметничких дела, оновременог намештаја, употребних предмета, који су доступни јавности на увид путем изложби, организованих предавања, публикација и семинара.