петак, 24. јануар 2020.

Расписан jавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја предузетништва за 2020. годину

Секретаријат за привреду расписао је данас jавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја предузетништва на територији града Београда за 2020. годину.

Према речима градског секретара за привреду Милинка Величковића, предмет jавног конкурса је додела бесповратних финансијских средстава привредним субјектима у максималном износу од милион динара за куповину једног или више основних средстава, односно машина и опреме ради побољшања квалитета постојећег или увођења новог производа или услуге. Добитници средстава су у обавези да запосле једно незапослено лице са евиденције Националне службе за запошљавање на период од минимум једне године.  

– Право на доделу средстава имају микро, мала предузећа и предузетници са територије града Београда, а опредељена средства ове године износе 20 милиона динара. Она су намењена за афирмацију родне равноправности, запошљавање незапослених лица, унапређење пословног процеса увођењем нових производних, пословних или побољшањем постојећих пословних линија, затим за покретање нових предузетничких активности, отварање могућности за модернизацију и проширење производних и услужно оријентисаних делатности, очување постојећих и стварање услова за отварање нових радних места, јачање конкурентности привредних субјеката, стимулисање стварања нове додатне материјалне вредности намењене тржишту и повећање укупног привредног раста и развоја предузетништва на територији града Београда – истакао је Величковић, додајући да Град Београд на овај начин наставља да промивише и подржава предузетништво и запошљавање у граду. 

Он је подсетио да се овај програм спроводи у оквиру Акционог плана за запошљавање Града Београда за 2020. годину директном подршком микро, малим привредним субјектима, као и предузетницима за проширење сопствених капацитета, чиме се стварају услови за запошљавање незапослених лица.

Јавни конкурс је отворен дo 14. фебруара ове године, а текст јавног конкурса са пријавом и осталим информацијама могу се наћи на званичном сајту Града Београда www.beograd.rs (рубрика Градски огласи, конкурси, тендери).