Стево Марушић

Члан Градског већа

Рођен је 1976. године. Живи на општини Нови Београд.

Завршио је мастер академске студије Факултета организационих наука, Универзитета у Београду. За потребе Народне банке Србије ближе уређује планирање јавних набавки.

На функцију члана Градског већа биран је у два мандата, први од 2014. до 2018, реизабран је те исте године и остао на овој функцији до 2022. године. У оба мандата дао је свој допринос развоју Градске управе као и унапређењу живота и рада у Београду.

На седници Скупштине града, одржаној 20. јуна 2022. године, трећи пут је изабран за члана Градског већа града Београда.