понедељак, 16. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 28/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије бр. 1

објављује

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 28/19 – Грејни уређаји за потребе Градске управе града Београда

Обавештење