четвртак, 23. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 83/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Одлуку о додели уговора за јавну набавку број 83/19 – Хемијска средства за “Winterhalter“ машине

Одлука