петак, 24. јануар 2020.

Секретаријат за енергетику

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 6/19

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15, 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за енергетику

Тиршова бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга број 6/19 – Услуга унапређења и оптимизације информационог система енергетике града Београда

Позив и конкурсна документација