петак, 24. јануар 2020.

Секретаријат за финансије

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 5/2019

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за финансије

Трг Николе Пашића 6

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку, редни број 5/2019, услуга - Kонсултантско сервисне услуге за САП ЕРП решења на нивоу ДБК

Обавештење