петак, 24. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 76/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије бр. 1

објављује

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 76/19 - Имплементација и консултантске услуге за подршку – Microsoft Premier Support

Одлука