уторак, 28. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 79/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку број 79/19 – Столарско-браварски материјал

Обавештење

Документација везана за јавну набавку