среда, 29. јануар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 15/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке услуге број 15/19 –  Реализација Програма контроле квалитета подземних вода на територији Београда

Обавештење

Документација везана за јавну набавку