среда, 29. јануар 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 44/19

ГРАДСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА 
Секретаријат за имовинске и правне послове
27. марта 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуге мале вредности број 44/19 – Услуга геодетског снимања објеката ради уписа у катастарски операт

Позив и документација везани за јавну набавку