петак, 20. март 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 17/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Краљице Марије број 1

доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
о јавној набавци услуга број 17/19 – Израда техничке документације за адаптацију, санацију и реконструкцију објекта „Трговачке школе” у Београду

Одлука

Документација везана за јавну набавку