петак, 22. мај 2020.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 33/18

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

Београд, Трг Николе Пашића број 6

доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
о јавној набавци број 33/18 - „Техничка контрола техничке документације Кеј ослобођења”

Одлука