понедељак, 25. мај 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 15/19, партија 9

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 15/19- Колонијална роба, обликовану у девет партија, за партију 9 – Кафа и освежавајућа безалкохолна пића

Обавештење

Документација везана за јавну набавку