понедељак, 25. мај 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Претходно обавештење - Одржавање система техничке заштите са услугом патроле, мониторинга и преноса података

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Краљице Марије бр. 1,

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
о намери спровођења поступка јавне набавке услуга – Одржавање система техничке заштите са услугом патроле, мониторинга и преноса података

Претходно обавештење