уторак, 26. мај 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 8/19

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник”, РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
За централизовану јавну набавку број 8/19 - Месне прерађевине и сухомеснати производи

Обавештење