уторак, 26. мај 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 9/19, партија 5

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 9/19- Канцеларијски материјал, обликовану у дванаест партија, за партију 5 – фасцикле, регистратори и материјал за архивирање и паковање

Обавештење

Документација везана за јавну набавку