четвртак, 28. мај 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Претходно обавештење - Куповина опреме за кухиње, вешерај и купатила за потребе предшколских установа града Београда

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Краљице Марије бр. 1,

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
о намери спровођења поступка јавне набавке добара – Куповина опреме за кухиње, вешерај и купатила за потребе предшколских установа града Београда
(Резервисана јавна набавка)

Претходно обавештење