четвртак, 28. мај 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 23/20, партија 1

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за  јавну набавку 23/20 – Физичко – техничко и противпожарно обезбеђење и чишћење зграда Градске управе, обликовану по партијама, за партију 1 - Физичко-техничко и противпожарно обезбеђење зграда Градске управе

Обавештење

Документација везана за јавну набавку