понедељак, 8. јун 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 3/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
У отвореном поступку јавне набавке број  3/20 – Текуће одржавање фасаде

Обавештење

Документација везана за јавну набавку