петак, 19. јун 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Претходно обавештење - Куповина енергената за потребе предшколских установа града Београда, Центра дечјих летовалишта и опоравилишта, основних и средњих школа

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Краљице Марије бр. 1

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
о намери спровођења поступка јавне набавке добара – Куповина енергената за потребе предшколских установа града Београда, Центра дечјих летовалишта и опоравилишта, основних и средњих школа на територији града Београда, за грејну сезону 2020/2021

Претходно обавештење