петак, 19. јун 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Претходно обавештење - Куповина течног нафтног гаса за потребе предшколских установа града Београда

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Краљице Марије бр. 1

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
о намери спровођења поступка јавне набавке добара – Куповина течног нафтног гаса за потребе предшколских установа града Београда

Претходно обавештење