петак, 19. јун 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 6/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 6/20 – План квалитета ваздуха у агломерацији Београд

Одлука

Докумнетација везана за јавну набавку