петак, 19. јун 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 26/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 26/20 - Тонери, обликовану по партијама

Позив и документација везани за јавну набавку