петак, 19. јун 2020.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 5/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 5/20 – Куповина униформи за потребе Градског штаба за ванредне ситуације, партија 1

Одлука

Документација везана за јавну набавку