среда, 1. јул 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 9/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке број 9/20, добра – Куповина књига за ученике генерације основних и средњих школа за школску годину 2019/2020

Обавештење

Документација везана за јавну набавку