четвртак, 2. јул 2020.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 9/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 9/2020 – Израда техничке документације за реконструкцију Трга Николе Пашића

Позив и документација везани за јавну набавку