четвртак, 2. јул 2020.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 3/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе  Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 3/20 – Стручни надзор над извођењем радова на унутрашњим грејним инсталацијама у ОШ „Вук Караџић” ул. Школска 4, Сремчица и ОШ „Доситеј Обрадовић” у ул. Милије Стојановић 10, Умка

Позив и документација везани за јавну набавку