петак, 3. јул 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 34/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 34/20 – Одржавање апликативног система писарнице Градске управе града Београда

Одлука

Документација везана за јавну набавку