петак, 3. јул 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 66/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
27. марта бр. 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
о јавној набавци добра број 66/19  – Грађевински материјал 3, по партијама

Обавештење

Документација везана за јавну набавку