петак, 3. јул 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 66/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
27. марта бр. 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
о јавној набавци добара број 66/19 – Грађевински материјал 3, по партијама

Обавештење

Документација везана за јавну набавку