петак, 10. јул 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 25/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 25/20 – Услуга прихватилишта за жене и децу жртве насиља у породици

Позив и документација везани за јавну набавку