петак, 10. јул 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 28/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 28/20 – Радна одећа и обућа

Одлука

Документација везана за јавну набавку